Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 09 2018

kashasrasha
znów i znów kartkuję te żałosne wspomnienia i wciąż zadaję sobie pytanie, czy to wtedy, w blasku tego lata, poczęło się pęknięcie w moim życiu?
— Vladimir Nabokow
Reposted fromthejelly thejelly via48hrs 48hrs
kashasrasha
Nie wiem, co mnie bardziej przeraża
Zobaczyć Cię ponownie, czy nie zobaczyć Cię już nigdy.
— Une Rencontre
Reposted frompieprzycto pieprzycto via48hrs 48hrs
kashasrasha
8206 fe7e 500
Reposted fromfungi fungi viawarkocz warkocz

November 07 2018

kashasrasha
0559 dc68 500
Reposted fromkarahippie karahippie

November 04 2018

kashasrasha
8732 3549 500
Reposted from4777727772 4777727772
kashasrasha
kashasrasha
9114 09cc
Reposted fromkarahippie karahippie

October 24 2018

kashasrasha
Reposted fromuhuh uhuh viadesigner designer

October 22 2018

kashasrasha
8877 6571 500
Reposted from4777727772 4777727772

October 21 2018

kashasrasha
kashasrasha
8370 a229 500
Reposted frommhsa mhsa viamyszkaminnie myszkaminnie

October 18 2018

kashasrasha
1951 33ff
kashasrasha
- Przepraszam - wymamrotał nagle. - Dlaczego ja właściwie płaczę, skoro mam wino?
— Michaił Bułhakow
Reposted fromlavendowy lavendowy viamadadream madadream

October 12 2018

kashasrasha
2561 3017
Reposted fromkarahippie karahippie

October 06 2018

2276 88af 500
Reposted frombrumous brumous viapl-aneta pl-aneta
kashasrasha
8984 aaf0
Reposted fromkarahippie karahippie via4777727772 4777727772
kashasrasha
1142 e0eb
Reposted fromkrzysk krzysk viadefinition-of-sex definition-of-sex

October 04 2018

kashasrasha
Niebo było takie gwiaździste, takie jasne, że spojrzawszy na nie, mimo woli trzeba było zapytać siebie : czy naprawdę pod takim niebem mogą żyć różni zagniewani i niezadowoleni ludzie?
— Pan Dostojewski
Reposted fromBeetlebum Beetlebum viabarock barock
kashasrasha
6573 0135
Reposted fromkarahippie karahippie

October 03 2018

kashasrasha
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl