Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 20 2018

kashasrasha
7073 03e1 500

April 19 2018

kashasrasha
5485 29e3 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viapsychojunkie psychojunkie

April 17 2018

kashasrasha
1552 00cb 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viakreska-groteska kreska-groteska

April 16 2018

kashasrasha
4937 080d
Reposted frombigcat bigcat vialaluna laluna

April 15 2018

kashasrasha

April 13 2018

kashasrasha

April 12 2018

kashasrasha
Reposted fromcouples couples viahysterie hysterie

April 09 2018

kashasrasha
Byłam już kiedyś w tym miejscu, mówię sobie. Byłam już bardziej samotna, bardziej niepocieszona, bardziej zrozpaczona niż teraz. Już tutaj byłam i przetrwałam. Tym razem też jakoś przez to przejdę.
— Tahereh Mafi - Dar Julii
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaitwaslove itwaslove

April 08 2018

kashasrasha
Reposted frombluuu bluuu viaSzczurek Szczurek
kashasrasha
Jak długo wytrzymasz brak kontaktu, zanim zupełnie zwariujesz?
— Grey's Anatomy
Reposted fromnaciol naciol viazmora zmora

April 06 2018

kashasrasha
4903 2c44
Reposted fromkarahippie karahippie

April 04 2018

kashasrasha
Rozpaczliwie pragnę się z Tobą zobaczyć. Na razie nie mogę się z tym uporać. Z tym oczekiwaniem. I z tym napięciem. A najbardziej z tymi atakami czułości. Czy można mieć ataki czułości?
— J. L. Wiśniewski
Reposted fromflesz flesz viailovegreen ilovegreen
kashasrasha
1471 89c0
kashasrasha


asstronomy
Reposted fromthepunnery thepunnery viabarock barock
kashasrasha
tyle szczęścia z powodu dotknięcia czyjegoś policzka
— Jeremi Przybora do Agnieszki Osieckiej, Listy na wyczerpanym papierze
Reposted fromIkuszka Ikuszka viaMakeMePurr MakeMePurr

April 01 2018

March 30 2018

kashasrasha
kashasrasha
5636 34e5
Reposted fromkarahippie karahippie

March 28 2018

kashasrasha
0475 50bc 500
Reposted from4777727772 4777727772

March 23 2018

kashasrasha
1134 27ea
Reposted fromministerium ministerium viaAnneBonny AnneBonny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl