Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 17 2017

kashasrasha
3056 c1a3 500
Reposted fromjottos jottos viawilcza wilcza

August 16 2017

4804 2933 500
Reposted fromcyanidelacedcoffee cyanidelacedcoffee viaemciu emciu
kashasrasha
1671 cb11 500
Reposted fromtinkerbelljar tinkerbelljar viaemciu emciu
kashasrasha
9376 d805 500
numb
Reposted fromPrzygnebiona Przygnebiona viaemciu emciu

August 14 2017

0415 59f0 500

August 08 2017

kashasrasha
kashasrasha
2614 29c7
Reposted fromkarahippie karahippie
kashasrasha
Są dwa rodzaje czekania.
Jest czekanie, które cierpliwie znosisz dla czegoś, czego jesteś pewny, że nadejdzie. Wcześniej lub później. To jak czekanie na pociąg, autobus, lub przyjęcie, na którym może być absolutnie przystojny chłopak.
Jest jeszcze czekanie na coś, co być może nigdy się nie ziści. Nawet nie wiesz na co dokładnie czekasz, ale masz na to nadzieje. Modlisz się o to. Wyobrażasz sobie to i żyjesz dla tego. To rodzaj czekania, który uderza pięścią w Twoje serce.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaaanetaxx aanetaxx
5996 06d1 500
Reposted fromamatore amatore viajointskurwysyn jointskurwysyn
kashasrasha
Reposted fromFlau Flau vialovesweets lovesweets
1771 430d 500
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viahalucine halucine

August 03 2017

1876 f202
Reposted fromKladderadatsch Kladderadatsch viaalicemeow alicemeow

August 02 2017

8935 7f6a
Reposted fromreckon reckon viaDonRincewind DonRincewind
kashasrasha
9406 8c3a
Reposted fromkarahippie karahippie

July 31 2017

kashasrasha
Dzisiejsza niedziela upłynęła mi okropnie pusto i głupio, czyli po prostu bez Ciebie. Muszę się na nowo do wszystkiego przyzwyczajać.
— Wisława Szymborska w liście do Kornela Filipowicza
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viapikkumyy pikkumyy

July 30 2017

kashasrasha
3245 dfc4
Reposted fromdarkanes darkanes viaBeLikeBlair BeLikeBlair
kashasrasha

July 28 2017

kashasrasha

July 25 2017

kashasrasha
kashasrasha
Reposted fromyubaba yubaba viadramat dramat
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl