Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 27 2017

kashasrasha
3571 1b36
Reposted fromkarahippie karahippie

February 26 2017

kashasrasha
1699 bc76
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaiblameyou iblameyou
kashasrasha
kashasrasha
5556 fc89
Reposted fromdziewcze dziewcze viajeannes jeannes

February 25 2017

8120 8c4e
Reposted fromrewywewy rewywewy viaRekrut-K Rekrut-K

February 24 2017

kashasrasha
I już nie wiesz, czy chcesz go widzieć, czy o nim zapomnieć.
Reposted fromjouet jouet viamadda madda
kashasrasha
9073 164f
Before Sunset.
Reposted fromPoranny Poranny viareloveution reloveution

February 23 2017

kashasrasha
4547 c299 500
Reposted fromsnowlake snowlake viahouda houda
kashasrasha
2630 48f6
Reposted fromkrzysk krzysk viaJuliette Juliette
kashasrasha
6747 347e
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viasomebunny somebunny
kashasrasha
0959 d4f0
Reposted fromrainbowarrior rainbowarrior viadelicja8 delicja8
kashasrasha
Wnet i tak zginiemy w zupie.
— Jan Brzechwa
Reposted fromdrejk-e drejk-e vianacpialke nacpialke
7115 292f
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viagronsaker gronsaker
kashasrasha
A może ja bym chciała teraz łapać tornada gdzieś w Teksasie?
— w jasnoniebieskiej sukience w małe kwiatki i boso?
Reposted fromrawwwr rawwwr viacannellle cannellle

February 22 2017

kashasrasha
2879 b3a0

February 20 2017

kashasrasha
2837 b3ca 500
kashasrasha
Po to się przecież podróżuje. Po dźwięki. Po obrazy. Po zapachy.
— Andrzej Stasiuk w rozmowie z Dorotą Wodecką, "Breźniew i miłość", Gazeta Wyborcza Magazyn Świąteczny, 05.09.14
Reposted from1923 1923 viakathrinagrr kathrinagrr
kashasrasha
kashasrasha
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl