Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 27 2018

kashasrasha
7545 f63c
Reposted frombabyface babyface viabarock barock

January 26 2018

kashasrasha
6103 55c3 500
Reposted from4777727772 4777727772 viasweetnothingg sweetnothingg
kashasrasha
5220 9f54 500
Reposted fromkaiee kaiee viackisback ckisback
kashasrasha
kashasrasha
5615 ed0a 500
Reposted fromGIFer GIFer viahalucine halucine

January 24 2018

kashasrasha
3483 7cf4 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaitmakesmecalm itmakesmecalm

January 21 2018

kashasrasha
5533 da7c
Reposted fromEtnigos Etnigos viavelocet velocet
kashasrasha
3359 e199
Reposted frompeper peper viadefinition-of-sex definition-of-sex
kashasrasha
kashasrasha
kashasrasha
kashasrasha
Wyrywamy z nas samych tak wiele, aby jak najszybciej wyleczyć się z rzeczy, że bankrutujemy w wieku 30 lat i mamy mniej i mniej do zaoferowania za każdym razem, gdy zaczynamy z kimś nowym. Ale żeby zmuszać się do braku uczuć, aby niczego nie czuć... Cóż za wielka strata.
To, jak żyjesz, to twoja sprawa. Po prostu.. Pamiętaj. Nasze serca i ciała to jednorazowy podarunek. Zanim się zorientujesz twoje serce jest zużyte. A twoje ciało? Przychodzi taki moment, że nikt na nie nie patrzy. A już na pewno nie chce się zbliżyć. W tej chwili czujesz ból i rozgoryczenie. Nie wyzbywaj się ich. Wraz z nimi jest radości, którą czułeś 
— Call Me by Your Name
Reposted frompensee pensee
kashasrasha
Prędzej czy później zwariować muszę, bo się nie w świecie, ale w sobie duszę.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
Reposted fromtutaj tutaj viapersona-non-grata persona-non-grata
kashasrasha
1815 3a82

January 18 2018

kashasrasha

January 17 2018

kashasrasha
Brak mi głębokiego wewnętrznego przekonania, że istnieje w życiu coś, do czego zostałem stworzony.
— Podróżniczka D.Gabaldon
Reposted fromM-M M-M viamysweetheartt mysweetheartt

January 16 2018

kashasrasha
8714 0b95 500
Reposted fromverronique verronique viamoviesss moviesss

January 15 2018

kashasrasha
kashasrasha
Reposted fromoll oll viabrianmay brianmay

January 14 2018

9224 57fe
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl