Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 28 2020

kashasrasha
7626 7e52 500
Voyager 2 launch, 1977

May 26 2020

kashasrasha
7938 e218
Reposted fromEtnigos Etnigos viaoskus oskus
Sponsored post
feedback2020-admin

May 24 2020

kashasrasha
8868 6e18
Reposted fromxxxkarmacoma xxxkarmacoma viabarszczowa barszczowa
kashasrasha
0884 1e02
Reposted fromkarahippie karahippie
kashasrasha
1765 7e70 500
Reposted fromhiroshima2 hiroshima2 viabarszczowa barszczowa
kashasrasha
6145 2ae0 500
Reposted fromkarahippie karahippie
kashasrasha
1010 aa2d
Reposted fromkarahippie karahippie

May 10 2020

kashasrasha
1801 9530 500
Reposted fromkarahippie karahippie
kashasrasha
Reposted fromshakeme shakeme viabarszczowa barszczowa
kashasrasha
3568 b628
Reposted fromkarahippie karahippie
kashasrasha
7116 319e
Le Voyage dans la Lune, 1902
Reposted fromKiedysToBylo KiedysToBylo viafilmowy filmowy
kashasrasha
2268 2499 500
Reposted fromapotheosis apotheosis viabarszczowa barszczowa
kashasrasha
Urwałam kontakt z ludźmi, których musiałam notorycznie przepraszać. Uciekłam od poszukiwaczy zwady i zgrzytów. Marszczycieli brwi. Nosicieli podkowy na ustach. Wyznawców "cały świat jest zły". Amatorów drugiego dna. Od empatycznie ujemnych i nerwowo dodatnich. 
W rezultacie... mało przepraszam. Rozszerzyłam zasób wypowiadanych słów i przemilczanych myśli o:
Dziękuję, dobrze, mogę, chętnie, rozumiem, chcę.
Wyselekcjonowałam emocje. Niegdyś dominujące obawy i poczucie winy, zrobiły masę miejsca na spokój, wdzięczność i bezpieczeństwo.
Wyselekcjonowałam emocje i mam dystans, którego kiedyś mi brakowało. 
Skutkuje.
Polecam, działa - podaj dalej i zastosuj w swoim życiu.
— Marta Tatka
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viabarszczowa barszczowa
kashasrasha
Nawet nie wiesz, jak bardzo nic się nie zmieni.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromAng3ll Ang3ll viabarszczowa barszczowa

April 23 2020

kashasrasha
5329 7cfc
Reposted fromkarahippie karahippie
kashasrasha
9712 e029
Reposted fromkarahippie karahippie

April 22 2020

kashasrasha
5057 f7e1
Reposted fromkarahippie karahippie

April 11 2020

kashasrasha
4948 ab55 500
Reposted frommakle makle viabarszczowa barszczowa
kashasrasha
6599 0e68
Reposted fromkarahippie karahippie
kashasrasha
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...